Sollentuna Lokal-TV

Sollentuna Lokal TV har nu tyvärr tvingats att lägga ner verksamheten i sin nuvarande form.  Det blev för dyrt tekniskt att fortsätta att distribuera program genom lokal –TV.

 

Vi har gott hopp om att nya krafter kommer att fortsätta att sända program lokalt på nytt sätt över nätet, som är en  modernare distributionsform som dagligen besöks av många Sollentunabor.

 

Nu tackar vi som drivit Din Lokal-TV och Sollentuna Lokal TV under de senaste åren för oss. Vi har under ett antal år sänt ut mängder av program från föreningar i Sollentuna till nytta och nöje för Sollentunaborna.

 

Varje tidsepok har sina former för teknik och organisation. Vi försåg Sollentunaborna med lokal-TV under de år då lokal-TV var en naturlig distributionsform för lokala program. Ett speciellt tack till Sören och Anki Berggren som skött vår teknik under alla dessa år och även spelat in många program.

 

Nu får andra gå vidare i nya former.

 

TACK för gott samarbete till alla föreningar och andra som samarbetat med oss under de gångna åren!

 

Styrelsen 150921